Missioon, visioon ja väärtused

Missioon, visioon ja väärtused on eesmärgi poole püüdleva ettevõtte strateegiliseks aluseks.

Missioon, visioon ja väärtused on ettevõtte kolm põhialust, mida tihtipeale segamini aetakse: Visioon või missioon on ettevõtte üldine olemasolu põhjendus. Väärtused on aga ettevõtte raamistik, mis määrab, milline saab olema selle kultuur. Näiteks võib ettevõtte väärtus olla sõnastatud järgmiselt „Meie ettevõttes on tähtsal kohal töötajate tervis ning heaolu on.”

Organisatsioonikultuur väljendab ettevõtte väärtusi. See on kogumik sellest, kuidas ettevõttes midagi tehakse. Ettevõtte kultuuri kohta saab aimu, kui kuulata, mida öeldakse selle kohta, kuidas töötajad peaksid ettevõttes käituma. Näiteks „Töötajad ei söö lõunat oma laua taga”, „Töötajad ei jää kauemaks tööle” või „Töötajad puhkavad regulaarselt”.

Kultuuri muutmine või ümberkujundamine on otsus, mis muudab seda, kuidas inimesed ettevõttes midagi teevad ning see tuleneb vajadusest või soovitud võimaluse kasutamisest. Ettevõtete puhul on tavaline, et keskendutakse mingile kindlale aspektile, nagu näiteks innovatsiooni või kaasatuse suurendamine, või kindlale allüksusele, nagu näiteks juhid või müügimeeskond. Seetõttu on võtmetähtsusega, et ettevõtte praegune kultuur oleks kõigile arusaadav. Ettevõtted palkavad sageli väliskonsultante, kes kasutavad erinevaid abivahendeid, nagu näiteks fookusgrupid, küsitlused, vestlused juhtkonnaga jne, et koguda infot ettevõtte kultuuri kohta. Kui vajalik info on kogutud ja analüüsitud, tehakse ettepanekud, milliseid elemente peaks muutma ning millised võiksid jääda. See protsess aitab ettevõtetel mõista, kas nad tõesti vajavad kogu ettevõtte kultuuri ümberkujundamist või vajavad muutmist ainult konkreetsed elemendid või meeskonnad. Kui see on kindlaks tehtud, saab pühenduda konkreetsete meeskondade, indiviidide või terve organisatsiooni käitumise muutmisele. Juhtide tegevus mängib selle õnnestumises suurt rolli. Juhid ei pea mitte ainult muutusi toetama, vaid uut kultuuri ka oma tegevustes esile tooma. Kultuuri muutus on arusaadavalt aeglane protsess, kuna indiviidid kohanevad muutustega erinevad, osad aeglasemalt kui teised. Kuid seejuures peaksid kõik tundma, et nad oleksid sellesse kaasatud - kõigil töötajatel peaks olema selge arusaam, miks ja mida üritatakse sellega saavutada ning millises ajaraamis peaks selle saavutama. Meeskonnatöö lahendused võivad kultuuri muutmise protsessis mängida ülimalt olulist rolli. Uuringud on näidanud, et õigete meeskonnatöö programmidega inimesed lõõgastuvad ning on avatumad, pole vahet kas need tegevused viiakse läbi töökohal või kusagil väljaspool. See on suurepäraseks ajaks, mil uurida nende seisukohti praeguse ettevõtte kultuuri kohta ja kasutada kogemuslikku õppimist, et neid treenida uute kultuuriväärtuste järgi käituma. Tutvuge väljatoodud meeskonnatöö programmidega või kui teil on midagi konkreetset mõttes, küsige meilt pakkumist, et saaksime programmi kohandada vastavalt teie vajadustele.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid