Muutuste juhtimine

Strateegiline juht ning selge kommunikatsioon aitavad saavutada kõikide sidusrühmade pühendumise.

managing change in an organisation

Ärikeskkonna ülemaailmne konkurents on pidevalt tugevnemas ning seetõttu peavad ettevõtted olema kiired ning muutustega kaasas käima. Juhid peavad sellisteks muutuseks strateegiliselt valmistuma. Oluline on meeles pidada, et lõppkokkuvõttes teostatakse neid muutusi läbi töötajate tegude ning seepärast on äärmiselt vajalik nende põhjalik arusaam ettevõtte kultuurist, väärtustest, inimestest ning käitumisest. Muutused põhjustavad paratamatult ettevõtte kõigi tasandite töötajates ebakindlust ning vastupanu. Juhtkonna ning peamiste sidusrühmade mõistmise ning pühendumuse väljateenimine võimaldab neil olla kindlad muutuse vajalikkuses ning samuti olla ettevalmistunud, et toetada nende meeskondades olevaid inimesi muutuste protsessi jooksul.

Muutuste protsessi jooksul on kriitilise tähtsusega selge ning praktiline suhtlus, mis peab seejuures olema ka hästi ajastatud ning pidev. Muutuste läbiviimise programmi peab järjepidevalt ümber hindama ning kohandama. Inimesed on harjumuste orjad. On oluline, et need, kes muutustele vastu on, jääksid tahaplaanile ning ei saaks tähelepanu. Nii meeskondade kui ka üksikisikute tunnustamine ning heaks kiitmine suurendab märgatavalt muutuste vastuvõtmist ning aitav vanadest harjumustest lahti saada.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid