BNZ hindab oma sooritust Situation Room lahendusega

Avaldatud 1. juuni 2019

Eesmärgid

Bank of New Zealand ehk BNZ otsis ärisimulatsiooni, mida nad saaksid kasutada oma sisemise värbamisprotsessi hindamise osana. Bank of New Zealand on üks Uus-Meremaa juhtivaid pangandusasutusi alates selle loomisest 1861. aastal. Panga hindamiskeskus on loodud, et hinnata parimaid kandidaate erinevate näitajate põhjal, nagu näiteks individuaalsed intervjuud, grupiesitlused ja ka sooritus meeskonnas. Programm pidi võimaldama hindajatel osalejaid jälgida ning samas andma ka võimaluse aruteluks, enda hindamiseks ja tagasisideks.

Lahendus

Ürituse päeval võttis Situation Room kogemusõppe harjutusest osa 24 osalejat, kellele korraldati kaks eraldi vooru. Situation Room on välja töötatud Catalyst Globali Uus-Meremaa partnerite poolt Team Up Eventsist ning see on üks uusimaid tipptasemel ärisimulatsioone. Tärkava ülemaailmse olukorra teemal põhinevas mängus peavad meekonnad reaalajas hindama ja reageerima videouuendustele, et leida ebaseadusliku kaubanduse juhtumi lahendamiseks täpsed vastused küsimustele mis, kus, millal ja kes.

Situation Room on loodud selleks, et ergutada ja stimuleerida mõtlemist piiratud ajaga pingelises keskkonnas järgmiste põhiliste õpitulemuste põhjal:

  • Ristfunktsionaalne kommunikatsioon: parandada selget, kokkuvõtlikku ja kooskõlastatud suhtlust individuaalsetest rollidest ja tasanditest väljaspool, et ühendada jõud ühise eesmärgi nimel ja saavutada edu.
  • Kiire mõtlemine: kiiruse ja paindlikkuse julgustamine ja tunnustamine, et mitte ainult tuvastada ja kohaneda tõhusamate ja tulemuslikumate tööviisidega, vaid ka mõista, et „tänane” meetod võib olla täiesti erinev „homsest“.
  • Olukorra juhtimine: rühma ja keskkonna kontekstis vajaliku käitumise tuvastamine parima juhtimisstiili rakendamiseks, mis aitab kõige paremini saavutada käesoleva ülesande eesmärgid ja võtab arvesse ülesande asjaolusid.

Programmi lõppedes anti osalejatele tagasisidet nende meeskonna soorituse kohta ning seejärel paluti neil jagada ja arutada oma kogemusi ja õpitut kogu ülejäänud grupiga.

Tulemus

Situation Room andis BNZ hindajatele ülevaatliku võimaluse jälgida mängu kaudu nii isiklikke kui ka meeskonnas välja tulevaid tunnuseid, omadusi ja loomulikult ka sooritust. Arutelus toodi osalejate poolt peamise tähelepanekuna välja, et ülesande mitmete tegurite hoomamiseks oli vaja kooskõlastatud lähenemisviisi. Osalised mõistsid, et mängus oli liiga palju informatsiooni, mida ei olnud võimalik ainult ühel inimesel meelde jätta. Samuti märkisid nad, et neil jäi liialt vähe aega muutuva olukorra hindamiseks. Selleks, et kogu meeskond saaks leida tasakaalu kiiruse ja täpsuse vahel, pidid nad kiirelt ja tõhusalt jaotama nii rollid kui ka ülesanded. Programm oli tohutult edukas nii hindajatele kui ka osalejatele.

Kõik klientide lood