Sitkus

Sitkus on võime taastuda ning edasi minna, kui asjad ei lähe ootuspäraselt.

Resilience

Sitkus on võime taastuda ja edasi minna, kui asjad ei lähe ootuspäraselt. Pole vahet, kas tagasilöök on põhjustatud ebapiisavast planeerimisest või meie kontrolli alt väljas olukordadest – raskete olukordadega toimetulek ja nendest kogemustest õppimine aitab meil oma eesmärkide poole püüelda.

Üks esimesi samme sitkuse kasvatamisel on olukordade teadvustamine ja oma tunnete selgeks tegemine. Alles siis saate välja töötada strateegiad, mis aitavad teil etteplaneerimata olukordadega toime tulla, kui need peaksid uuesti tekkima.

Kui mõistate ja teadvustate endale, et asjad ei lähe alati plaanipäraselt, aitab see väiksemate tagasilöökide ja vigadega paremini toime tulla. Õppige ootamatutele olukordadele sirge seljaga vastu astuma ning vaadake seda kui õppimis- ja kasvuvõimalust. Kui juhtub midagi, mille jaoks unustasite end ette valmistada, siis järgmine kord te seda enam ei unusta! Me ei saa kõik alati kõiges head olla! Teadvustage oma tugevusi ja saavutusi ning võtke ebaõnne kui arenguvõimalust. See aitab luua positiivset ja optimistlikku maailmavaadet.

Oluline on mitte raisata aega ja energiat, et süüdistada juhtunus teisi. Keskenduge sellele, mida teil on võimalik kontrollida, ning säilitage edasiliikumisel optimistlikku meelt.

Võttes ootamatut olukorda kui ajutist tagasilööki, mitte püsivat olekut, võimaldab teil olla sitke. Samuti on ülimalt oluline tunda kirge oma tegevuse vastu ning keskenduda lõppeesmärgile, kuna see aitab teele sattuvate komistuskividega paremini toime tulla.

On oluline, et meeskondade juhid arendaksid igas indiviidis teadlikku ja positiivset mõtlemist ning enesekindlust. Julgustage oma meeskonnaliikmeid oma tagasilööke mitte isikustama ning mitte süüdistama. Selle asemel suunake tähelepanu lahendusele ja õppimisele.

Organiseerides oma meeskonnaliikmetele võimalusi, kus nad saavad arendada tugevaid suhteid janüksteise suhtes empaatiavõimet suurendada, kasvatab usaldust ning julgustab neid takistuste ületamiseks koostööd tegema.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust