Osakondade ülene koostöö

Julgustage erinevate oskuste ja teadmistega inimesi ühise eesmärgi nimel üheskoos töötama.

	cross functional cooperation

Üha enam ettevõtteid julgustavad ristfunktsionaalset koostööd ja isegi struktureerivad oma ettevõtteid ristfunktsionaalsete meeskondade ümber. Varasemalt olid erinevate suunitlustega oskused omaette osakondades. Kuid nüüd, kui ettevõtted peavad olema kiirelt reageerivad ning tegema keerulistes keskkondades strateegilisi otsuseid, peavad töötajad uute süsteemide ja protsesside tõrgeteta integreerimiseks omavahel suhtlema ja koostööd tegema. Peale selle on ristfunktsionaalne koostöö soovitatav ka muutustest tulenevate konfliktide juhtimiseks ning ennetamiseks.

Kui viia kokku erinevate tööülesannetega ning funktsioonidega indiviidid, võib tulemus olla innovatiivne ning ümberkujundav. Uuringud aga näitavad, et hoolimata selle positiivsetest mõjudest töötavad paljud ristfunktsionaalsed meeskonnad halvasti. Siinkohal on aga hädavajalik selge hierarhia määratlemine ning kõigile osalistele tegutsemise ja suhtlemise reeglite arusaadavaks tegemine. Juhtidel peab olema selge arusaam koos töötamise ja koostöö vahelisest erinevusest. Selleks tuleb luua jagamise kultuur, mille jaoks on planeeritud kohtumistel vaja aega leida ka koostööks. Selline koostöö harjutamine õpetab üksikisikuid seda hästi tegema ja nägema seda kui normi ning saama aru selle väärtusest. Julgustage oma lugude jagamist – nii edulugudest kui ka tagasilöökidest ning tehke seda avameelselt ja läbipaistvalt. Vältige informatsiooni kuhjumist, luues spetsiaalne teadmiste jagamise platvorm, mis julgustab nii ametlike kui ka mitteametlike ideede dokumenteerimist ühtsesse teadmiste baasi, millele on võimalik hiljem viidata.

Ristfunktsionaalsele koostööle suunatud kogemuslikud ärisimulatsioonid ning meeskonnatööd arendavad tegevused võivad oluliselt kasuks tulla koostööga seotud töökorralduse juures. Meeskonnatöö harjutused, mis julgustavad meeskonna sidumist ja suhete loomist, võivad samuti mängida olulist rolli erinevate osakondade ühendamisel.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid