CSI La Hacienda

Põnev 3D mõrvamüsteerium

1 - 1.5 tundi
Siseruumides
Võistluslik / koostööd arendav
4 - Piiramatu

Kirjeldus

Meeskonnad asuvad lahendama mõrvamüsteeriumi - oma otsa on Haciendas leidnud Enrique Gonzales. Veebipõhist 3D virtuaaltuuri platvormi kasutades uurivad meeskonnad Haciendat otsides vihjeid. Platvorm avab osalejatele küsimusi, ülesandeid ja väljakutseid, mida meeskonnad lahendada püüavad sisestades vastused otse rakendusse, et saada automaatset tagasisidet. Õiged lahendused viivad uute vihjete ja ülesanneteni, mis kõik aitavad mõrvamüsteeriumi lahendada. Tegevuse käigus edenedes kasutavad meeskonnad deduktsioonimeetodeid ja ühiseid otsuseid, et välistada erinevaid kahtlusaluseid. Meeskond, kes lahendab etteantud ülesanded õigesti ja kõige kiiremini, avastab tõe mõrvari isiku kohta.

Õpitulemused

3D Haciendas ringi luusivad osalejad peavad olema vihjete leidmiseks tähelepanelikud. Tõhus suhtlus on määrav omavaheliseks info ja avastuste jagamiseks. Kriitiline mõtlemine ja kogemuste analüüs aitavad meeskondadel kogutud teavet hinnata ja tõlgendada. Konsensuse leidmised tuleb omavahel arutada kogutud sisendi üle olukorras, kus hinnangud vihjete kohta võivad olla meeskonnas väga erinevad. Ajasurve paneb osalejad pingutama, et jõuda õigete lahendusteni võimalikult kiiresti. Selle juures tulevad kasuks avatud meel ja meeskondlik otsuste langetamine. Tegevuse käigus tugevdatakse usaldust ja meie-tunnet.

Saada päring