Meeskonna dünaamika

Teadlikud, psühholoogilised jõud, mis mõjutavad meeskonna käitumist ja sooritust.

team dynamics team building outcome

Oma meeskonnaliikmete tundmaõppimist peetakse mõnikord liiga eraellu sekkuvaks või lihtsalt aja raiskamiseks. Tegelikult on meeskonnad grupp inimesi, kellel on kindlad oskuste põhjal jaotatud rollid. Meeskonna optimaalseks toimimiseks ning meeskonna edu tagamiseks on aga meeskonnaliikmete omavaheline läbisaamine ning üksteisega suhtlemine hädavajalikuks. See, millist tüüpi inimene keegi on, dikteerib meeskonnasiseseid psühholoogilisi rolle ning teiste meeskonnaliikmetega läbisaamist ning suhtlemist. Seega pole ime, et osad ettevõtted, nende seas ka Google, valivad inimesi nende iseloomu põhjal.

Uuringud on kinnitanud, et iseloomud on mängivad nii meeskonna dünaamikas kui ka selle tõhususes olulist rolli. Andes endale aru, millist psühholoogilist rolli keegi meeskonnas mängib ning milline on meeskonnaliikmete rollide tasakaal, võimaldab aru saada meeskonna võimest edu saavutamiseks. Profiilimine mängib olulist rolli ning selleks on mitmeid erinevaid võimalusi. Meeskonnatöö arendamise tegevused mängivad olulist rolli, aidates inimestel mõista ning tunnistada oma psühholoogilisi suundumusi lõdvestunud ning mitteametlikus situatsioonis. Lihtsad suhtlemist soodustavad mängud, nagu „Tundes mind tundes sind”, julgustavad inimesi erinevatest takistustest üle saama ning avastama ja tunnistama oma eelistusi ning leidma mõttekaaslasi, kellega neil on asjade suhtes sama maitse. Lõbusad ja kaasahaaravad meeskonnatööd arendavad mängud - nagu näiteks Quickfire, kus inimesed peavad erinevat tüüpi väljakutsetest, olgu selleks siis aktiivne, vaimne või loov, valima endale sobiva - on suurepäraseks viisiks meeskonna dünaamikast arusaamiseks. Ajalise pinge all peavad osalised valima kiiresti väljakutse, milles nad tunnevad ennast kindlad olevat või leidma endale paarilise või rohkem inimesi, kes aitavad tal selle ära teha. Individuaalsed tugevused tulevad seeläbi esiplaanile ja sarnaselt mõtlevad inimesed liimuvad omavahel.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid