Koostöövaim

Üheskoos töötamine, et mõelda ideid ning lahendada probleeme ühise eesmärgi nimel.

Koostöö hõlmab erinevate teadmiste ning oskustega inimesi, kes töötavad koos ühise eesmärgi nimel. Paljud inimesed arvavad sageli, et koostöö on ebaefektiivne, väheväärtuslik ja isegi riskantne – tihtipeale arvatakse, et lihtsam on midagi ise teha, kui delegeerida see kellelegi teisele või kaasata teisi inimesi. Koostöö pole kindlasti sobiv kõikide ülesannete ja olukordade puhul. Seevastu on aga koostöö olulise tähtsusega, et saavutada paremaid tulemusi mitmekülgsete projektide ja keerukate probleemide korral. Et see oleks edukas, on vaja paika panna kuna ja kuidas koostööd teha. See tuleb aga juba praktikaga, nagu ka arusaam, kellega koos koostööd teha. See nõuab teiste teadmiste, pädevuste ja olemuse mõistmist ja hindamist. Peale selle on vaja aru saada, milliseid oskusi on projekti täidesaatmiseks või probleemi lahendamiseks tarvis. Oma nõrkuste tunnistamine viib meid juba sammu võrra lähemale koostöö vajalikkuse mõistmisele. Eelkõige ristfunktsionaalsete projektide puhul on koostöö suurepäraseks võimaluseks arendamaks vastastikust austust ja üksteiselt õppimiseks.

Meeskonnatööd soodustavad tegevused loovad inimestele sobiva keskkonna, et nad mõistaksid ja hindaksid oma kaaslaste oskusi ja tugevusi. Kogemuslikku õppimist soodustavad simulatsioonid annavad osalejatele ette erinevaid koostööd nõudvaid stsenaariume, kus kõik meeskonnaliikmetel on võimalus avastada oma võimed ja tugevused ning osaleda lõbusas ning pingevabas situatsioonis. Selle tulemused avalduvad tulevikus, kui osalejad leiavad end tegemast koostööd tööga seotud reaalse projekti kallal.

Siin on valik koostööd soodustavaid programme.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid