Otsuste tegemine

Mitmete variantide seast valiku tegemine tõhusalt ning ühise meeskonnana.

decision making

Otsuste tegemine on protsess, mille tulemusel valitakse tegevus või veendumus mitmete alternatiivsete võimaluste seast. Ilma kindla protsessita võib olla otsuste tegemine raskendatud nii indiviididel, kuid veelgi enam meeskondadel. Eesmärkide ja pakkumiste alternatiivide liigne analüüsimine võib põhjustada teabe üleküllust ja raskendada otsustusprotsessi.

Otsuste tegemine meeskonnas eeldab konstruktiivset keskkonda, kus inimestel kehtestatud suhtlemiseeskirju järgides vabadus avaldada oma arvamust. On ülimalt oluline, et kõik konsensus saavutatakse kõigi meeskonnaliikmetega.

Esimese sammuna uurige põhjalikult situatsiooni, tehke kindlaks eesmärgid ja pange need tähtsuse järjekorda. Järgmisena mõelge välja tegurid, mille järgi te alternative hakkate hindama ning hinnake neid tegureid pidades silmas oma eemärki. See protsess aitab välja valida variandi, mis vastab eesmärkidele kõige paremini. Kui parim lahendus või variant on leitud, hinnake plaani ausalt, võttes arvesse ka kõiki ebasoodsaid tagajärgi, mis esile võivad kerkida. Seejärel analüüsige plaani põhjalikumalt ning võtke kasutusele täiendavad meetmed, et vältida võimalike probleemide tekkimist.


Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid