Töötajate kaasamine

Oma tähenduse, eesmärgi ning kuuluvuse tunnetamine, et tegutseda missiooni või eesmärgi suunas.

Selleks, et aru saada töötajate kaasamisest, võtame vaatluse alla Y-põlvkonna. Miks? Sest just Y-põlvkond on kõige tõenäolisemalt teie sihtrühmaks. Et mõista, kuidas neid kaasata, tuleb kõigepealt mõista, kuidas mõjutab eesmärk teie ettevõttele olulisi inimesi. Oma raamatus The Power of Purpose küsitlesid John O'Brien ja Andrew Cove 100 juhtivat ettevõtet üle maailma, et teada saada, milline on nende arusaam eesmärgist, väärtustest ja visioonist. Praeguse finantskriisi järgse maailma kõige olulisemate äri eduteguritena tõi 61% välja nii sotsiaalse- kui ka keskkonnamõju. Peale selle tõi 56% vastajatest välja kasumlikkuse ning 49% pidasid kõige olulisemaks innovaatilist ning ettevõtlikku iseloomu. Valdav enamus osalejatest nõustus, et eesmärgi selgus mõjutab nii ettevõtte visiooni, strateegiliste otsuste tegemist, töötajate kaasamist ning seeläbi ka tulemuslikkust. Töötajad on päriselt kaasatud, kui neile on antud vastutus, mis on neile jõukohane ning arusaadav – nad teavad, mis eesmärki nad tervikpildis täidavad. Nad tunnevad, et neid usaldatakse ning nad vastutavad millegi eest, ilma, et keegi nende igat sammu pidevalt kontrolliks. See aitab neil nii isiklikult kui ka intellektuaalselt areneda. Nad teavad oma kohta meeskonnas – kust ja kelle käest abi küsida ning kellega oma kordaminekuid ja saavutusi jagada. Neid tunnustatakse pidevalt ning selle tulemusena on neil võimalik oma isiklikke oskusi arendada. Sellise kaasamise tulemusena kasutatakse ressursse kõige paremini ära ning see omakorda väljendub ettevõtte kasvus. Kaasamine on juhi peamiseks eelduseks, et kõik ühise eesmärgi suunas liikuma saada. Selleks, et kedagi oleks võimalik kaasata, peab teadma, mida ta mõtleb ning tunneb. Seeläbi on võimalik teada, kas nad on eesmärgi saavutamiseks valmis takistusteks üle hüppama. Kui inimestel on tekkinud ideed või võimalused, mis omavad nende jaoks mõtet ning on neile olulised, siis on võimalik neid tõeliselt kaasata. Heitke pilk meie kõige populaarsematele töötajate kaasamisele keskenduvatele meeskonnatöö lahendustele või võtke meiega ühendust, et saaksime kokku panna just teie meeskonna vajadustele sobiva programmi.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid