Meeskondade juhtimine

Juhtkond töötab tihedalt koos juhtidega, kelle ülesandkes on innustada inimesi ühise visiooni suunas.

managing teams

Juhatajad vastutavad visiooni efektiivse ja eduka rakendamise eest. Juhtkond töötab koos juhtidega, kelle ülesandeks on inimesi visiooni suunasinnustada. Suurepärased juhatajad näitavad üles juhtimisvõimet ja autoriteeti, kuid samal ajal nõuavad oma meeskonnalt austust professionaalse käitumise ja tööle pühendumise kaudu.

Meeskonna edu saavutamisel on võtmetähtsusega suurepärase meeskonna kokkupanek. Oluline on selge nägemus meeskonna efektiivseks toimimiseks vajalikest rollidest ja vastutusaladest ning sellistesse rollidesse sobivate iseloomuomadustega inimeste leidmine. Uuringud on näidanud, et meeskonna edukusele on kriitilise tähtsusega omada meeskonnas vähemalt ühte analüütilist ning protsessile keskendunud inimest. Hea juhid teavad oma meeskonnas olevaid isiksusi ja mõistavad, kuidas iga inimest motiveerida, et nad saaksid efektiivselt koos töötada ja seeläbi luua positiivsed töösuhted.

Tõhusad juhatajad säilitavad oma meeskonnaga head kommunikatsiooni, seades neile selgelt eemärgid ning tähtajad. Nad annavad võimaluse olla loovad ja mõelda n-ö kastist väljapoole ning toetavad seda oma julgustava tagasisidega. Nad kuulavad ning esitavad küsimusi. See on eriti oluline kaugtöörühmade haldamisel. Head juhid tunnistavad neid valdkondi, mille täiustamise ja arendamise nimel nad isiklikult töötavad ning seeläbi aitavad nad kaasa innovatiivse ja täiusliku meeskonnasisese keskkonna loomisele.

Efektiivsed meeskonnatöö programmid on meeskonna juhtimise üheks osaks. Juhid peaksd looma oma meeskonnale võimaluse üheskoos lõbutseda, mängida ning õppida. Hoolikalt valitud meeskonnatööd arendavad tegevused võivad aidata meeskonnaliikmetel tunda, et neid väärtustatakse ning seeläbi arendada meeskonnasiseselt ka positiivseid suhteid.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid