Konfliktijuhtimine

Tervislik konflikt aitab kaasa innovatiivsele kultuurile, mida hoiab positiivsena selge tegutsemisjuhis.

conflict management

Konfliktijuhtimine on konfliktidega saavutatavate positiivsete aspektide tasakaalustamise protsess, kus samal ajal vähendatakse konflikti negatiivseid mõjusid.

Loomulikult on konfliktide esinemist võimalik oluliselt vähendada selge, hästi edastatud ning vastuvõetud kohustuste eeskirjadega. See annab töötajale aluse, millest töös lähtuda, eriti siis, kui meeskonnaliikmed on pinge all, väsinud või stressis.

On väidetud, et tõhusad meeskonnad on erinevate tööstiilidega üksikisikute kogum. See tekitab loomulikult erinevaid arvamusi ja vaatepunkte ning võib anda põhjuse konflikti tekkimiseks. Kui juhitakse asjatundlikult vastastikku heakskiidetud põhieeskirju täites, tekitavad konfliktid õppimiskeskkonna. See võib viia positiivsete tulemusteni, nagu ideeloome, innovatsioon, protseduurilised muutused ning ideede rakendamine.

Konfliktide pahupooleks on aga õigusetu keskkond, kus puudub vastastikku heakskiidetud kultuuri reeglistik. See võib viia aga kellegi mahategemiseni, ideede tagasilükkamiseni või solvava kõnepruugini, kus kasutatakse personaliseeritud ähvardavat kõneviisi. Tavaliselt moodustuvad alamrühmad ning tekib sõjakas keskkond. Aja jooksul viib see aga konflikti ja süüdistamise hirmus efektiivsuse languseni ning tööseisakuteni.

Kogemuslikku õppimist kaasavad meeskonnatöö mängud simuleerivad ebatervisliku konflikti olukorda. Mänguga tagatakse turvaline keskkond kaasatusega seonduva ja konfliktijuhtimise reeglite analüüsimiseks. Hästi koostatud ja läbiviidud mängud aitavad aru saada konflikti väärtusest, mis aitavad arendada innovaatilise kultuuri raamistikku. Lisaks sellele annab sellise programmi jälgimine teadlikele ärijuhtidele võimaluse arutleda ebatervislike konfliktide põhjuseid või konfliktide mitteesinemise põhjuseid ning ettevõtte kultuuri ümber hinnata.

Siin on valik Catalysti populaarsematest meeskonnatöö lahendustest, mis on kokku pandud lähtudes konfliktijuhtimisest.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid