Mõttemustrite muutmine

Muutuste tegemiseks ja parimaks töösoorituseks on vaja ühendada see, kes te olete ning kuidas te töötate.

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Ümberkujundav mõtlemine võimaldab nii indiviididel kui ka meeskondadel luua muutusi, olla oma sooritustes parim ning saavutada seeläbi püsiv edu. Meeskonnana põhineb ümberkujundav mõtlemine ühisel visioonil, vastutusel ning usaldusel. Enamikel inimestel on sisse juurdunud ennast piiravad uskumused, mis panevad nad pingutama rohkem tegema ja rohkem saama.

Meeskonnas toimuv ümberkujundav mõtlemine on tihtipeale peegeldus ümberkujundavatest juhtidest. Need on juhid, kes ületavad heaks juhiks olemise baastaseme, milleks on juhtimine, järelevalve, töö organiseerimine ja tulemuste jälgimine. Ümberkujundavad juhid loovad edu aluse oma selgelt edastatud visiooni ja struktureeritud tegevuskavaga eesmärkide saavutamiseks.

Kuna ümberkujundav mõtlemine põhineb arusaamal, kes keegi on ning milline on nende sooritusvõime, peavad ümberkujundavad juhid omama isikustatud juhtimisstiili. Nad peavad aru saama oma meeskonnas olevate erinevate indiviidide tööstiilidest ning andma neile ülesandeid, neid motiveerima ning nende vigadele lähenema personaalsel viisil, mis sobib nende konkreetsete isikutega. Sel viisil aitavad nad oma meeskonnaliikmetel anda endast parim ning suunavad neid nende tegevuse optimeerimisel.

Ümberkujundavad juhid on suurepärasteks eeskujudeks, toimides ausalt ning kirglikult nii oma tegevustes kui ka jutus. Edastades enesekindlalt oma kirge ning positiivsust, innustavad nad meeskonnas nii-öelda ärategemise suhtumist ehk suhtumist, mis innustab meeskonnaliikmeid, et nad saavad oma ülesannetega hakkama ning saavutavad neile seatud eesmärgid. Nad kuulavad oma meeskonda, edendades keskkonda, kus julgustatakse loomingulist mõtlemist ja innovatsiooni. Seda tehes julgustavad nad kiiret mõtlemist ja eemaldavad muutusi takistavad tõkked.

Meeskonnatöö programme saab kasutada olulise peegeldava metafoorina saavutamaks suurepäraseid asju tänu ümberkujundavale mõtlemisele. Üheks selliseks näiteks on Catalysti meeskonnatööd arendav programm Orchestrate ehk Orkestreeri, kus meeskonnad õpivad vähem kui kahe tunniga ühtse orkestrina mängima. Saavutades midagi ebatavalist läbi struktureeritud tegevuskava paneb proovile piiravad mõtted ning kasvatab enesekindlust. Lisaks sellele muudab ühise meeskonnana mängimine mõtlemist ning omab seeläbi ka ümberkujundavaid tulemusi. Heitke pilk nendele meeskonnatöö programmidele, mis julgustavad meeskondi ning indiviide saavutamaks püsivalt oma parimaid tulemusi.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid