Linnaehitus

Meeskonnad ehitavad koos hiiglasliku mudellinna

2 - 3 tundi
Siseruumides
Koostööd arendav
40 - Piiramatu

Kirjeldus

Meeskondadele antakse ülesandeks ehitada mudellinnaku üks neljast etteantud sektsioonist: tööstus-, elu-, puhke- või ärirajoon. Meeskonnad peavad tegema omavahel koostööd, et panna kokku plaan, et tagada erinevate linnaosade kooskõla ja et teede, jõgede jms. kulgemine oleks seotud nende kõrval asuvate teiste meeskondade rajoonidega ning moodustaks ühtse linna. Erinevaid materjale kasutades ehitavad nad oma kujutlusvõimet ja loovust kasutades üles linna, mis on samuti funktsioneeriv ning ka silmailu pakkuv. Etteantud aja lõppedes ühendavad meeskonnad oma linnaosad ühtseks suureks linnaks ja tähistavad oma ühise eesmärgi saavutamist.

Õpitulemused

Selle meeskonnatöö ürituse eesmärgiks on ehitada kogu grupiga hiiglaslik mudellinnak, mille käigus on vaja nii loovust kui ka tugevat planeerimisoskust. Linnaehitus väljakutses peavad meeskonnad välja töötama ühise visiooni ja strateegia, mille nad seejärel oma loovuse ning suurepäraste projektiplaneerimise oskustega ellu viivad. Selleks, et tagada erinevate linnaosade ühenduvus ja teede loogiline kulgemine, on nii planeerimisel kui ka ehitamisel oluline meeskondade vaheline koostöö ning suhtlus. Samuti on oluline projekti õigeaegseks lõpetamiseks nii aja- kui ka ressursside juhtimine. Linnaehitus on lõbus ja meeldejääv jagatud kogemus, mis vajab edukaks soorituseks kõikide osalejate panust, head meeskonna dünaamikat ning kogu rühmaülest koostööd.

Seotud soovitus

The City Build” harjutus läks meil väga hästi. Suurepärane meeskonnatöö kogemus - lõbus, konstruktiivne ja kasulik viis inimeste ühendamiseks.

Systematic Development

Saada päring