Strateegiline mõtlemine

Konkurentsieelist andvate võimaluste kindlakstegemine ja nende võimendamine.

strategic thinking

Strateegiline mõtlemine hõlmab unikaalsete äriprotsesside mõtlemist ja rakendamist ning konkurentsieeliseni viivate võimaluste elluviimist. Strateegilised mõtlejad on edasimõtlejad, kes suudavad erinevatele trendidele kiirelt reageerida. Nad on riskivõtjad, kes leiavad ja kasutavad uusi võimalusi. Nad on võimelised jagama oma tähelepanu nii igapäevase tegevusega seotud asjade kui ka pikaajaliste strateegiliste initsiatiivide vahel. Nad on huvitatud sellest, mis toimub organisatsiooni kõikidel tasanditel ja ka laiemas ärikeskkonnas, et ennetavalt teadmisi koguda ning oma oskusi täiendada.

Praeguses pidevalt muutuval ning väga konkurentsivõimelisel ärimaastikul toetavad paljud organisatsioonid oma juhtide koostööd strateegilises mõtteviisis. Strateegiline mõtlemine ühise meeskonnana loob ennetava arutelu ja annab keerulistes küsimustes erinevaid vaatepunkte, mis võimaldavad paremini analüüsida otsuste pikemaajalist mõju. Juhtide ühine loominguline mõtlemine aitab kaasa innovatsioonikultuurile, mis võimaldab indiviididel oma eesmärke edukamalt saavutada.


Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid