Kihutamisvajadus

Meeskonnad õpivad mudelautosid kokku pannes protsesside täiustamist.

1 - 2 tundi
Siseruumides
Võistluslik / koostööd arendav
10 - Piiramatu

Kirjeldus

Meeskonnad seisavad silmitsi hunniku komponentidega, millest nad peavad piiratud aja jooksul valmistama mudelauto. Toote valmistamise protsessi juhtimine on kriitilise tähtsusega, sest valmistamise aeg peab olema võimalikult lühike. Pinget lisab nüanss, et iga auto koosneb natuke erinevatest komponentidest.

Kvaliteet on kõige alus: valmiv auto peab vastama kliendi poolt esitatud soovidele. Kiirust hinnatakse, aga vead võivad meeskonnad jällegi edetabelis allapoole libistada.

Kui esimesed etapid on läbi tehtud ja kogetust õpitud, siis peavad meeskonnad omaette toimetamise asemel asuma koostööd tegema ning leidma, millised on parimad praktikad lühima produktsiooniliini loomiseks. Lõplikke aegasid võrreldakse varasemate aegadega.

Protsesside pidev parendamine on määrav paljude meeskondade jaoks. Kihutamisvajadus on hea platvorm diskussiooni alustamiseks vabas õhkkonnas. Automudelite põnev disain ja lahenduse taktikaline loomus tagavad, et kõik osalejad toovad mängima ka oma sisemise lapse.

Õpitulemused

See lahendus disainiti konkreetsete ettevõttete jaoks, kellel oli praktiline vajadus uurida, avastada ja lahti mõtestada protsesside ja kvaliteedijuhtimise etappe vabamas ja põnevas õhkkonnas. Kihutamisvajadus näitab väga selgelt, kuidas protsesse saab pidevalt parendada, kui selleks on välja töötatud kindel metoodika ning kõik asjaosalised vastutavad tulemuste eest ühiselt.

Huvitava nüansi lisab osalejate enda roll oma tulemuste ennustamisel. Nii on iga vooru eel meeskondadel võimalik suunata oma tegevust andes endale võimaliku ajaraami. Seda üha kitsamaks tõmmates paranevad enamasti ka tulemused, mis on heaks aluseks eesmärgistamise vajalikkuse üle.

Seotud soovitus

Sooviks teid tänada veelkod selle fantastilise hommiku eest – ma olen saanud uskumatut tagasisidet kõigi „Need 4 Speed”-is osalenute käest ja sellest tegevusest võeti kaasa palju häid õppetunde.

McDonalds

Saada päring