Uute töötajate integreerimine

Töötajate sujuv integreerimine ettevõttesse läbi ühtekuuluvustunde arendamise.

Tutvustamise protsess tagab uue töötaja sujuva kaasamise ettevõttesse. Kuuluvustunde ja usalduse loomine aitab uute töötajate ärevust vähendada ning võimaldab neil kiiresti õppida, saades produktiivseks ning rahulolevaks meeskonnaliikmeks. See protsess hõlmab endas ka organisatsiooni kultuuri mõistmist ning sellega kohandumist. Osaliselt toimub see protsess läbi mitmete läbimõeldult paigutatud tutvustavate programmide, koolituste ning arenguprogrammide.

On tõestatud, et mängulised õppimistegevused aitavad töötajaid kaasata ning aitavad saavutada positiivsemaid tulemusi. Kaasamist soodustavad rakendused, nagu „Go Engage” muudavad tutvustamise lõbusaks sammhaaval läbiviidakas protsessiks, mida viiakse läbi mitmete nädalate, kuude või isegi aastate jooksul. Go Engage toetab uusi töötajaid organisatsioonikultuuri, poliitikate ning ülesannete mõistmisel lõbusal ning kaasaval viisil. See annab uuele kolleegile võimaluse vabas vormis küsimusi küsida ning seda üha uuesti ning uuesti läbida, et tugevdada asjadest arusaamist. See aitab uuel töötajal kiiresti organisatsiooni edusse panustama hakata, mis vastutasuks arendab nende kuuluvustunnet ning austust nii enda kui kaastöötajate vastu. Ja mis veelgi enam, nad saavad kogu personalipoolse toetuse, kuna mitteametlikult aitavad kõik töötajad uue meeskonnaliikme õppimisprotsessis kaasa.

Meeskonnatöö lahendused mängivad kaasamise ja tutvustamise protsessis olulist rolli. Näiteks sellised lahendused, nagu Tundes mind tundes sind ja Quickfire, ei ole mitte ainult suurepärased vahendid uue meeskonnaliikme kaasamiseks, vaid mängivad olulist rolli ka kogu meeskona suhete loomisel. Lõbusal ning mitteametlikul viisil kogemuste jagamine, aitab kaasa oma kolleegide suhtes positiivse suhtumise loomisel, mis kasvatab omakorda tööga rahulolu ning üleüldist tõhusust.

Kuuluvustunde arenemise ning lojaalsuse tekkimine nõuab aega, kuid hoolikalt kokkupandud tutvustamis- ning kaasamisprotsessid, mis ei ole mõeldud ainult uuele kolleegile, vaid kogu meeskonnale, panebvad aluse jätkusuutlikule edule.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust