Aarete saar

Meeskonnad üritavad saada kõik oma liikmed kesksaarele, et avada aaretelaegas.

1 - 2 tundi
Siseruumides ja väljas
Koostööd arendav
16 - Piiramatu

Kirjeldus

Aarete saare raames töötavad meeskonnad selle nimel, et saada kõik oma meeskonnaliikmed kesksaarele ning avada aardelaegas. Neil on selleks kolm tala ja köis ning samuti on nende vahele asetatud ka mõned väikesed kivid, mis on n-ö turvalisteks kohtadeks. Meeskonnad peavad kasutama talasid, et teha üksteise vahele sildu ning liigutada kogu meeskond saare suunas. Saarele lähemale jõudes ei saa meeskond kasutada enam samu meetodeid ja peagi mõistavad nad, et edu saavutamiseks peavad nad teiste meeskondadega koostööd tegema. Üheskoos leiavad meeskonnad oma tee saarele ning avavad aaretelaeka, kus ootab neid ees üllatus.

Õpitulemused

Aarete saart tuntakse ka 3 S-i saarena - Synergy (sünergia), Sharing (jagamine) ja Solidarity (solidaarsus), sest nii nagu ka paljude reaalsete väljakutsete puhul, läheb ka siin just neid omadusi mängu eesmärgi täitmiseks vaja. Samas nõuab mäng ka kiiret ja loogilist mõtlemist. Nii nagu ka päriselus ettetulevate stsenaariumite puhul, peavad osalised ka mängus kasutama innovatiivset mõtlemist, et mitte jääda kinni harjumuspärastesse protsessidesse. Kiire mõtlemine ja efektiivne suhtlemine aitab meeskondadel muutusi juhtida. Aarete saar on väljakutset esitav kogemusliku õppimise harjutus, mis nõuab loomingulist probleemide lahendamise oskust ja eduks vajaliku koostöö mõju väärtustamist.

Saada päring