Disainmõtlemine

Disainmõtlemine on iteratiivne protsess, kus me vaidlustame eeldusi, et leida alternatiivseid strateegiaid, mis ei ole esmapilgul ilmsed.

Design Thinking

Disainmõtlemine on kasutaja mõistmise, eelduste vaidlustamise ja probleemide uuesti määratlemise iteratiivne protsess, mille eesmärk on leida alternatiivseid strateegiaid, mis ei pruugi meie esmaste teadmiste korral ilmsed olla. Samal ajal pakub disainmõtlemine probleemide lahendamisel lahenduspõhist lähenemisviisi. See on samal ajal nii mõtte- kui ka tööviis, aga ka praktiliste meetodite kogum.

Disainmõtlemine on seotud sügava huviga mõista inimesi, kellele me tooteid või teenuseid loome. See aitab meil sihtkasutajat jälgida ja nende suhtes empaatiat arendada. Disainmõtlemine aitab meid küsimuste esitamise protsessis- probleemi püstitamine, eelduste vaidlustamine ja järelduste tegemine. See on äärmiselt kasulik ebamääraste või tundmatute probleemide lahendamisel, aitades meil probleemi inimkesksena ümber sõnastada, luues ajurünnaku sessioonide abil mitmeid ideid ja võttes prototüüpide loomisel ja testimisel kasutusele praktilise kasutusviisi. Disainmõtlemine hõlmab samuti ka eksperimenteerimist: kontseptsioonide ja ideede visandamine, prototüüpimine, katsetamine ja proovimine.

Ressursipõhine vaade

Disainmõtlemine hõlmab tihtipeale ka protsessi, mida nimetatakse ressursipõhiseks vaateks. Ressursipõhine vaade on lähenemisviis konkurentsieelise saavutamiseks, kus konkureeriva keskkonna uurimise asemel vaadatakse konkurentsieelise allikate leidmiseks hoopis ettevõtte sisse. Kui ressursil on VRIO-tegurid, saab seda ettevõtte konkurentsieelise saavutamiseks ja säilitamiseks ära kasutada. VRIO-tegurid on kokkuvõtvalt määratletud järgmiselt: väärtuslik?, haruldane?, kulukas jäljendada?

Innovaatilise mõtlemise roll disainmõtlemisele keskenduvates lahenduses

VRIO-ressursside või “väärtuslike ressursside” kasutamiseks vajab organisatsioon innovatsiooni. Innovaatilise mõtlemise kasutamine ressursside unikaalsetel ja erinevatel viisidel ühendamiseks aitab saavutada paremaid tulemusi ja saavutada konkurentsieelist.

Lihtne innovatsioon on lihtsate asjade uuendamine. See aitab meil muuta midagi väheväärtuslikku millekski väärtuslikuks. Kui kaupu napib, on inimesed sunnitud vaatama endasse ja kasutama ära kõige rikkalikumat loodusvara, milleks on inimese leidlikkus, ja kasutama seda probleemide lahendamiseks. Lihtne innovatsioon ei pruugi alati vajada spetsiaalset tehnoloogiat, kuid seevastu võib see tähendada ka kõrgtehnoloogia kasutamist, et muuta teenused kliendile taskukohasemaks ja ligipääsetavamaks.

Mõtteviis peaks läbi kogu selle protsessi jääma kohanemisvõimeliseks ja paindlikuks. Agiilne meetod on protsess, mis aitab meeskondadel oma projekti kohta saadavale tagasisidele kiirelt ja ettearvamatult reageerida ning vastata. See loob võimalusi hinnata projekti suunda arendustsükli jooksul.

Disainmõtlemises ei jõua loomeprotsess ega innovatsioon mitte kunagi lõpuni. Turu muutumisel peate muutma ka oma toodet ja ideid. Ja kuna turg on pidevas muutumises, ei ole teil kunagi ka täiesti valmis toodet.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid