Droonikontroll

Juhtige droon läbi takistusraja

1 - 1.5 tundi
Siseruumides ja väljas
Võistluslik / koostööd arendav
8 - Piiramatu

Kirjeldus

Droonikontroll on on kaasahaarav meeskonnatööd arendav tegevus. Meeskonnad valmistavad ette takistusraja ning juhivad drooni ühiselt raja lõppu, et tulla väljakutsest välja võitjana. Takistusrada koosneb erineva keerutusega takistustest, mille juhiseid tuleb meeskondadel tõlgendada, et planeerida kogu meeskonna liikumine, droonist rääkimata! Iga osaleja saab olla ka droonijuhi rollis ning harjutamist jagub kõigile. Agiilsus, ettevalmistus, rollijaotus ning meeskonnatöö toovad kaasa eduka tulemuse!

Õpitulemused

Droonikontroll on lõbus ja loominguline viis meeskonna arendamiseks tehnoloogia abil. Tegevuse vältel peavad meeskonnad otsima võimalusi muuta oma tegevus agiilsemaks, et lõpptulemust muudkui parandada. Uute takistuste väljamõtlemine ja teostamine nõuab innovaatilisust ja pakub sageli üllatavaid tulemusi. Osalejad peavad pidevalt uute rollide ja tegevustega kohanema luues täiusliku metafoori agiilsest meeskonnatööst. Droonikontroll on ühtaegu lõbus, aga ka paras väljakutse meeskonna strateegilise planeerimise oskustele. Ajasurve lisab paraja annuse pinget, et tegevus oleks piisavalt arendav ning aitaks juurutada tugevaid meeskonnatööoskuseid.

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

See meetod sobib ideaalselt sündmusejärgseks hinnanguks ja aruteluks meeskonnas. Mõnest meie meeskonnatöö arendamise meetodist õppimise tõhustamiseks ja tegevuse veelgi tähendusrikkamaks muutmiseks lõpetage kogemus meie ainulaadse rakendusega. Meeskonnatöö hindamise rakendust Team Assessment Tool kasutades tekkiv ülevaade meeskonna hinnangust ja tagasisidest annab püsivaid tulemusi ja mõõdetavat tulu, soodustades meeskonna ühtekuuluvust, individuaalset isiklikku kasvu, oskuste arendamist ja tulemuslikkust. Uuri juurdeSaada päring