Energia ja tähelepanu suunamine

Suurendage keskendumisvõimet ja kaasatust ning saage konverentsist või kohtumisest kätte maksimum.

focus attention

Enamikul inimestel on raske keskenduda ilma, et nende tähelepanu hajuks. Inimesed, kes suudavad oma tähelepanu hoida pikema ajaperioodi jooksul, sooritavad kognitiivseid ülesandeid paremini kui need, kes seda ei suuda. Samamoodi nagu on võimalik oma füüsilist vormi treeninguga parandada, on võimalik ka oma keskendumisvõimet regulaarsete vaimsete harjutustega parandada.

Füüsikaline harjutus mängib olulist rolli ka aju hapnikuga varustamisel, mis toob endaga kaasa parema tähelepanuvõime. Uuringud näitavad, et tööviljakus ja ülesannete täitmisele suunatud tähelepanu on korrapärase füüsilise koormusega järsult suurenenud. Selle eelised on veelgi suuremad, kui füüsilisi harjutusi tehakse pigem koos teistega kui omaette. Osalemine heaolu ja tervist edendavates programmides aitab kaasa järjepidevale meeskonna tugevdamisele ning aitab kontoris heaolu suurendada.

Füüsiline liikumine või tempo muutus mängivad konverentsidel ning kohtumistel energia hoidmisel ja keskendumisel väga olulist rolli. Uuringud näitavad ka seda, et probleemide lahendamise võime, mälu ja tähelepanu paranevad ka isegi pärast kerget kehalist aktiivsust. Kavalad kohtumiste planeerijad ning konverentside korraldajad on aga sellest teadlikud ning lisavad oma kavasse energiat andvaid harjutusi, et aidata oma osalejatel keskenduda ning saavutada konverentsi eesmärk. Sellised ergutavad harjutused, nagu lühikesed ja kiired muusikalised ja rütmilised tegevused, toovad endaga kaasa üleüldise tempo muutumise ning virgutavad osalejaid. Liigutavad harjutused varustavad nii lihaseid kui ka aju hapnikkuga ning toovad endaga värskuse ja parema keskendumisvõime.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid