ibuild - hübriid

Arendage meeskonna suhtlemisoskuseid kus te ka poleks

1.5 - 3 tundi
Siseruumides ja väljas
Koostööd arendav
4 - Piiramatu

Kirjeldus

ibuild on kui visuaalne telefonimäng, kus sõna või fraasi asemel tuleb taasluua kujutis, mida näeb vaid üks meeskonnaliige. Hübriidversioonis on selleks osalejaks kaugmeeskonnaliige, kes ühineb teistega digilahenduse abil. Arhitekt kirjeldab kujutist kullerile, kes peab sõnumi edasi andma ehitajale. Viimase ülesandeks on saadud info alusel esialgsele kujutisele võimalikult sarnane visuaal luua. Kõike seda toetab tagasisidestaja, kes oma rollist tulenevalt vaid jah/ei vastuseid tohib anda, et meeskonda tulemuste saavutamisel toetada! Igal osalejal on eduka lõpptulemuse saavutamisel mängida märkimisväärne osa ning omavahelised suhtlusbarjäärid tuleb kiirelt ületada.

Õpitulemused

ibuild ühendab osalejaid nii kohapeal kui virtuaalselt ühinedes. Määravaks saavad nii tõhus sõnakasutus, küsimuste küsimise oskus, mõistete ühine lahtimõtestamine kui ka strateegia loomine. Suhtluses testitakse virtuaalseid lahendusi ja kohapealseid võimalusi, aga ka verbaalse ja visuaalse infovahetuse eeliseid ja väljakutseid. ibuild loob barjäärid suhtlusele, mis võimaldab analüüsida suhtlustõkkeid igapäevatöös ja leida võimalusi muuta sujuvamaks nii meeskonnasisene suhtlus kui kommunikatsioon väljapoole. Meetodi võimalikeks õpiväljunditeks saavad nii suhtlemise arendamine erinevate tööviiside korral aga ka hoopis kliendisuhete paranemine.

together apartKaug-meeskonnad - Hübriidmeeskonnad - Mitmes erinevas asukohas paiknevad meeskonnad

See lahendus on loodud ühes asukohas töötavatele meeskondadele, kaug-meeskondadele, hübriidmeeskondadele ja mitmes erinevas asukohas paiknevatele töötajatele. Võtke meiega ühendust, kui teie meeskond töötab kodukontorist või teie kontorid asuvad erinevates paikades või erinevates riikides, et saaksime teile anda lisainformatsiooni selle lahenduse online või hübriidversiooni kohta. Lahendusi on võimalik kohandada vastavalt teie meeskonna eripäradele, seega võtke julgesti meiega ühendust, et saaksime luua just teie meeskonnale sobiva lahenduse.

Saada päring