Protsesside täiustamine

Meetod protsessi määratlemiseks, analüüsimiseks ning täiustamiseks, et tõsta selle tõhusust.

people practising to improve their time connecting car components in Catalyst team building activity Need 4 Speed

Efektiivsuse abil saab kindlaks teha, mil määral täidab protsess oma täielikku potentsiaali. Protsessi täiustamine hõlmab endas protsessi etappide kaardistamist ja analüüsimist ning seejärel protsessi tugevdamist, et parandada tõhusust, kulusid ning toote kvaliteeti. Selle tulemusel on tihtipeale vaja ülesandeid ning protsesse muuta ja/või protsesse lisada, et tõhusust suurendada.

Töötajatel, kes on praeguste süsteemidega juba aastaid tuttavad olnud, on kalduvus neist kinni hoida ning seejuures ei ole vahet, kas nad saavad aru muutuste vajalikkusest või mitte. Töötajate kaasamine juba väga varajases protsesside täiustamise etappides võimaldab sujuvamat üleminekut. Kogemuslikud ärisimulatsioonid ning meeskonnatööd arendavad tegevused on suurepäraseks abivahendiks taipamaks, et protsesside muutmine võib tõhusust suurendada.

Catalysti meeskonnatööd arendav lahendus „Kihutamisvajadus”, kus meeskonnad peavad juppidest kokku panema mudelautosid ning oma kokkupaneku aega ning täpsust pidevalt arendama, on lõbusaks ning kaasavaks harjutuseks, mis paneb rõhku protsesside täiustamise kasuteguritele. Meeskonnad on omavahel võistlemas ning võistluste tulemuste avalik näitamine suurel tahvlil loob tulise konkurentsi, mis suurendab jõupingutusi muutuste sisseviimiseks. Lisaks sellele mõõdetakse meeskondade ülest keskmist tulemust, mis soodustab koostööd, parimate praktikate jagamist, oskuste edasiandmist ning üleüldist efektiivsuse kasvu.

Uuringud on tõestanud, et selliste protsesside mänguline õppimine aitab tagasi töökohal olles õpitut rakendada ning seeläbi ollakse muutuste suhtes avatumad ja vastuvõtlikumad ning protsesside täiustamises rohkem kaasatud.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid