Juhtimis- ja põhipädevuste koolitus

Koostööoskuste arendamine üksikisikutes ja meeskondades toob kaasa tervemad ja motiveeritumad töötajad, tipptalentide ligimeelitamise ja hoidmise ning kasumlikkuse suurenemise. Investeerige oma inimestesse! Avastage meie unikaalne rakendus Team Assessment Tool, mis pärast sündmust juhatab teie meeskonna läbi demokraatliku meeskonnahindamise, tuues teie järgmisele meeskonna arendamise sündmusele püsivaid tulemusi ja mõõdetavat tulu.

Tuvastame oskused, mida soovite oma meeskonnas täiustada, ja pakume koolitusprogramme ja meeskonna arendamise meetodeid, mis aitavad neid oskuseid arendada.

Tõhusate meeskondade põhioskused

Edukad organisatsioonid koosnevad tõhusatest meeskondadest. Hästitoimiv meeskond saavutab kvaliteetseid tulemusi ja oskab nautida ka teekonda. Põhioskuste arendamine on protsess, mis nõuab järjepidevat tähelepanu ja koolitamist, kuid toob ka positiivseid tulemusi nii töötajatele indiviididena kui meeskonnale ja ettevõttele.

Koostööd soodustava kultuuri arendamine toetub praktilisele juhtimisele. Hea juht innustab iga töötajat panustama meeskonda oma unikaalsete oskuste ja teadmistega. Tõhusalt toimivas meeskonnas tuleb teatud teemasid aga ka ühiselt arendada, et jõuda koostöö uutele tasanditele. Nii kogemuse kui teaduse abil oleme loonud valiku meetodeid, mis toetavad erinevate oskuste ja teemade käsitlemist, arendamist ja juurutamist. Õige meetodi valikuks on kasulik läbi mõelda, millised oskused meeskonnas enim väärtust loovad.

Siin on meie lemmikud! Iga teema all on valik meeskonnatöö lahendusi ja koolitustegevusi, millega oma meeskonna arengut toetada.