FreshBiz

Meeskonnad õpivad vähem kui 3 tunniga arukamalt äri ajama!

2 - 3 tundi
Siseruumides
Võistluslik / koostööd arendav
4 - Piiramatu

Kirjeldus

FreshBiz on globaalne edulugu mängu ja koolituse parimate aspektide ühendamisest. Läbi lõbusa sissejuhatuse tutvuvad osalejad põhimõtete ja uudsete majandustingimustega, mis mõjutavad meie igapäevaelu ja kujundavad ettevõtete arengusuundi.

Mängima asudes on igal osalejad võimalus lähemalt näha oma mõttemustreid, mis loovad uusi võimalusi või takistavad nende nägemist ja tekkimist. Sidudes isiklikud avastused meeskonna arenemisega mängus, saavad osalejad turvalises mängukontekstis katsetada uusi mõttemustreid, mängida uutmoodi mänge ja luua koos meeskonnaga just sellised reeglid, mis toovad kasu nii igale mängijale eraldi kui kogu meeskonnale. Ja miks mitte veel laiemaltki!

Mängujärgse analüüsi käigus kujundavad osalejad teadlikult ümber oma mõttemustreid, asendades need, mis on neid seni takistanud indiviidina, töökollektiivis või äripartneritega ühiseid eesmärke saavutada, uute mõttemustritega. FreshBiz innustab tõelise meeskonnatöövaimu tekkimist!

Õpitulemused

See treening õpetab hoiakuid, mis kestavad palju kauem, kui mäng ise - mitmete osalenute sõnul on tegu elumuutva kogemusega. Muutus, mille FreshBizi mängimine kaasa toob, tähendab paradigma muutust, mille tagajärjel vaatavad osalejad "mängudele" nagu innovatsioon, meeskonnatöö ja elu uue ja värske pilguga.

FreshBiz mängu käigus mõtestavad osalejad lahti oma isiklikke mustreid, uskumusi ja harjumusi hinnates ühtlasi nende kasulikkust. Mäng tegeleb mõttemallide arendamisega läbi uute võimaluste märkamise ja senikogemata lahenduste leidmise.

Ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tulemused

Koos mängimine hoiab meeskonnad ärksad ning pühendunud mitte vaid ühisele eesmärgile, vaid ka teineteisele. Mängud, mis arendavad ettevõtlikkust, pealehakkamist, julgust ja avatust uutele ideedele, on need, mis toetavad innovatsiooni. FreshBiz on just selline mäng, luues uusi seoseid ja avades osalejate silmad võimalustele, mida varem nähagi polnud. See aga viibki innovatsioonini, mis aitab ettevõtetel areneda. Vastutustundlikud uuendused turu-, töö- ja looduskeskkonnas ning kogukonnas tähendavad aga ettevõtte CSR-alase positsiooni tõusu.

Seotud soovitus

See hästi läbimõeldud mäng laiendas meie kõigi võimeid ning sellest saadud õppetunnid jäävad osalejatele meelde aastateks.

Deloitte

Saada päring