Häire

Kasutage viiruse peatamiseks loovat mõtlemist ja meeskonnatööd.

1 - 1.5 tundi
Siseruumides ja väljas
Koostööd arendav
12 - Piiramatu

Kirjeldus

Meeskonnad vaatavad ähvardavat videot, mille on saatnud neile Häire meeskonna maskeeritud esindaja. Neile antakse teada, et nende arvutisüsteemidesse on sisse häkitud. Viirus võib rikkuda nende süsteeme ja hävitada igaveseks kogu nende ettevõttekuuluvad ja samuti ka isiklikud andmed.

Igale meeskonnale antakse kast ja neile teatatakse, et nad peavad viiruse peatamiseks lahendama 60 minutiga kõik kastis olevad mõistatused. Video annab neile vihjeid, kuidas oma ülesandeid täia. Aeg hakkab tiksuma ja meeskonnad peavad lahendama kuus mõistatust, milleks on neile antud kuus katset. Neil on kasutada Häire androidid, mis annavad neile vihjeid, kuid igal vihjel on oma hind. Kui meeskond on lahendanud kõik kastis olevad kuus mõistatust, kuvatakse neile üks number koodist.

Video tuletab neile meelde, et lahendada tuleb kõik kastis olevad mõistatused, et aidata teisi meeskondi. Kui kõik mõistatused on lahendatud, panevad meeskonnad igast kastist saadud numbritest kokku koodi ning sisestavad selle Häire kerasse, mis peatab aja ja teeb viiruse kahjutuks.

Õpitulemused

Häire on paeluv kogemusliku õppimise mäng, mis soodustab meeskonnatööd ja arendab probleemide lahendamise oskusi lõbusas ja kaasahaaravas keskkonnas. Põnev teema ja piiratud aeg tagavad kõikide osaliste kaasatuse kogu väljakutse jooksul. Selleks, et leida iga mõistatuse jaoks parim strateegia, peavad meeskonnad panema mängu loova mõtlemise ja efektiivse suhtlemisoskuse. Mängu edenedes õpivad meeskonnaliikmed üksteisega paremini koostööd tegema ja üksteise võimeid hindama. Nad mõistavad peagi, et nende individuaalsed oskused mõjutavad kogu meeskonna edukust. Meeskond muutub järjest ühtsemaks üheskoos mõistatuste edukat lahendamist tähistades.

Osalised õpivad, et vaatamise ja nägemise vahel on suur erinevus. Meeskonnad õpivad järk-järgult nägema probleeme rohkem kui ühest vaatenurgast ning rakendavad innovaatilist mõtlemist nende lahendamiseks. Mängu lõpuhetkedel lõpetavad meeskonnad oma individuaalsete mõistatuste kallal nokitsemise ja teevad omavahel koostööd, et aidata kogu grupi edukuse nimel teisi meeskondi.

Saada päring