Tööstiilid

Mõistke ja väärtustage enda ja oma kaaslaste tööstiile.

1 - 2 tundi
Siseruumides ja väljas
Koostööd arendav
12 - Piiramatu

Kirjeldus

Igaüks tuvastab lühikese tegevuse abil oma valdava tööstiili. Sama tööstiiliga inimesed kogunevad kokku. Tööstiilirühmad arutlevad selle üle, millised on selle plussid ja miinused, kui kellegagi, kel on sama tööstiil, koos töötada. Nad teevad koos tegevuse ja jagunevad seejärel erinevate tööstiilidega inimestest koosnevatesse rühmadesse. Seejärel korratakse sarnast tegevust ja avastatakse, mis on teistmoodi. Rühm arutleb seejärel selle üle, miks näitavad teadusuuringute tulemused, et erinevate tööstiilide esindajatest koosnevad meeskonnad toimivad kõige paremini. Tuues töökohalt näiteid, selgitavad nad, miks võib see, kui meeskonnas on erinevate tööstiilide esindajaid, kasuks tulla.

Õpitulemused

Tööstiilid pöörab inimeste tähelepanu sellele, mismoodi nad ise kipuvad tööd tegema. Teadusuuringud näitavad, et kõige tõhusamad meeskonnad koosnevad mitmesuguste tööstiilidega inimestest. Osalejad saavad teadmisi nii tööstiilide kui ka selle kohta, miks on tööstiilid mõtteloome, innovatsiooni ja loomingulisuse poolest projekti jaoks olulised. Nad mõistavad, millest tekib frustratsioon, kui vastandlikud tööstiilid põrkuvad. Loodud meeskondi saab siis järgnevas meeskonnatöö parandamise treeningus kasutada, ning pärast seda saab tööstiile puudutavaid oletusi põhjalikumalt uurida.

Seotud soovitus

See on parim viis, kuidas uurida ja teadvustada grupiliikmete erinevaid tööstiile. Selle nutikas vabas stiilis formaat on palju etem ametlikest isiksusetestidest. Soovitame soojalt!

URREA

Saada päring