Värav!

Meeskonnad käituvad jalpalliklubina ning loovad ja esitavad jalgpallihüüde.

1 - 2 tundi
Siseruumides ja väljas
Võistluslik
30 - Piiramatu

Kirjeldus

Maailma kõige populaarsemast spordialast saab üks parimaid ja kasulikumaid korporatiivseid tegevusi, mis esitab teie meeskondadele väljakutse koostööks eesmärgiga juhtida ja arendada oma isiklikku jalgpalliklubi. See tegevus on loominguline ja samas ka aktiivne. Jalgpalliklubi juhtimine hõlmab erinevaid ülesandeid nagu turundus, sponsorlus ja staadioni disain kuni jalgpallurite treenimise ja penaltite löömiseni. Kui kohtunikud on kohal, osalevad meeskonnad skandeerimises, demonstreerides oma parimaid jalgpallistaadioni kombeid. Kuna skandeerimine tekitab janu, serveeritakse karastusjooke ning mängijaid kutsutakse tutvuma kõikide valmistatud staadionimudelitega. Lõpuks antakse punkte ja tagasisidet ning kuulutatakse välja võitja!

Õpitulemused

Planeerimisetapis, kus meeskonnad jagavad omakeskis ülesandeid, et kasutada kõige paremal viisil oma talente, on hea juhtimis- ja suhtlemisoskus võtmetähtsusega. Inimesed avastavad üksteise tugevusi ning oskusi. Värav! nõuab edu saavutamiseks väga erinevaid oskusi.

Arutage omavahel eesmärke ja määrake iga töö jaoks kõige sobivam inimene ning asuge seejärel ülesannet täitma! Värav! on kõiki kaasav tegevus, mis teeb jalgpalliga seotud lõbu ja energia kõigile kättesaadavaks.

Saada päring