Koostöö

Asjakohase teabe ning ressursside vahetamine, et aidata kedagi tema eesmärkide saavutamisel.

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Koostöö on oluline võrgustikes, kus inimesed vahetavad asjakohast informatsiooni ning ressursse pigem üksteise eesmärkide toetamiseks, mitte ühise eesmärgi nimel. Selle tulemusena võib saavutada küll midagi uut, kuid see tuleneb üksikisikust, mitte kollektiivsest pingutusest.

Koostöö on asjakohase teabe ja ressursside jagamine, kui töö on inimeste vahel jagatud nii, et iga inimene vastutab üldise ülesande kindlate alalõikude lahendamise eest. Meeskonnas, kus üksikisikud täidavad erinevaid ülesandeid, on koostöö otsuseks üksteist asjakohase info ja ressursside vahetamisega aidata. Kui mitu meeskonda töötavad üldise ülesande erinevate alalõikude kallal, võivad meeskonnad jagada ideid ja materjale, et aidata teisel meeskonnal oma alalõiku täita.

Meeskonnatööd arendavad tegevused loovad inimestele sobiva kekskkonna mõistmaks ning hindamaks nende kaaslaste tugevusi. Kogemuslikud õpetlikud mängud simuleerivad koostööstsenaariume, kus kõik meeskonnaliikmed peavad teadvustama oma tugevusi ning osalema lõbusas ja pingevabas situatsioonis. Selle tulemusena on osalejatel võimalik mõelda tagasi sellele tegevusele ning seal õpitule, kui nad leiavad end tulevikus päris tööprojekti kallal koostööd tegemas.

Siin on spetsiaalselt välja valitud programmid, mis keskenduvad koostööle.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid