Impact Online

Anna oma panus jätkusuutliku tuleviku loomisesse.

1 - 2 tundi
Siseruumides
Võistluslik / koostööd arendav
4 - Piiramatu

Kirjeldus

Meie panus on virtuaalne meeskonnategevus, mis keskendub ÜRO Säästva arengu tegevuskavale. Tegevus sobib virtuaalsete konverentside ja meeskonnapäevade kavasse, et ühise tegevuse tulemusena tõsta osalejte teadlikkust tegevuskava teemadest. Spetsiaalselt selleks loodud rakenduses liiguvad mängijad läbi mõistatuste, valikvastustega küsimuste ja fotoülesannete, mis kõik põhinevad tegevuskava eesmärkidel.

Säästva arengu 17 eesmärki on: (1) kaotada kõikjal vaesus, (2) kaotada näljahäda, (3) tervis ja heaolu, (4) kvaliteetne haridus, (5) sooline võrdõiguslikkus, (6) puhas vesi ja sanitaaria, (7) jätkuuutlik energia, (8) tööhõive ja majanduskasv, (9) tööstus, uuendus ja taristu, (10) ebavõrdsuse vähendamine, (11) jätkusuutlikud linnad ja asumid, (12) säästev tootmine ja tarbimine, (13) kliimamuutuste vastased meetmed, (14) ookeanid ja mereressursid, (15) maa ökosüsteemid, (16) rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid, (17) üleilmne koostöö.

Õpitulemused

Osalejad õpivad koostööd tegema, mõeldes üheskoos välja strateegia, kuidas etteantud aega võimalikult efektiivselt kasutada. Edu tagavad hea kuulamisoskus, oma arvamuse selge väljendamine ning avatud suhtlus. Koostöö õpetab meeskonnaliikemeid tundma enda tugevusi ning näitab, kui oluline on tiimi mitmekesisus, sest just tiimiliikmete erinevaid tugevaid külgi kombineerides jõuab meeskond ühiselt parima lahenduseni. Meie panus tutvustab võimalusi panustamiseks, et üheskoos muuta elu Maal jätkusuutlikuks.

Ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tulemused

See meetod aitab tiimil panustada ka läbi organisatsiooni B1G1, kelle tegevust Catalyst toetab. B1G1-l on kolm jätkusuutliku tulevikuga seotud projekti Active Economy (Aktiivne majandus), Beautiful Society (ilus ja hooliv ühiskond) ja Clean Earth (puhas planeet), mis katavad ära kõik 17 eesmärki. Soovitame tiimidele annetamiseks planeerida näiteks 25 eurot iga 6-liikmelise meeskonna kohta.

remote teams

Kaugmeeskonnale mõeldud lahendus

See lahendus on loodud kaugmeeskondade ühendamiseks. Ükskõik, kas töötate kodust, erinevatest kontoritest või olete üle maailma laiali - see põnev meetod sobib ideaalselt meeskonnatöö arendamiseks! Kui vajate hoopis hübriidlahendust või soovite arutada muid ideid, võtke ühendust ja leiame Teie meeskonnale sobivaima lahenduse.


web or app

Veebi- ja rakendusepõhised meeskonnatöö programmid

Kas teadsite, et pakume erinevaid veebi- ja rakendusepõhiseid lahendusi? Võtke meiega ühendust, et leida just Teie meeskonnale sobivaim meeskonnatööd arendav programm.

Saada päring