Kõik kaasa

Jagage sisu, koguge informatsiooni ja stimuleerige loovat mõtlemist.

30 minutit - 3 tundi
Siseruumides ja väljas
Võistluslik / koostööd arendav
1 - 2000

Kirjeldus

Kasutades Go Teami platvormi, on Kõik kaasa mitmekülgne abivahend jagamaks erinevat sisu, kogumaks informatsiooni ja stimuleerimaks loovat mõtlemist. Kõik kaasa programmil on mitmeid erinevaid rakendusi, mida saab kohandada ning rakendada vastavalt teie poolt soovitud tulemustele. Seda saab kasutada vahetult inimeste vahel või gruppide siseselt, võimaldades dialoogi ja tagasisidet. Kõik kaasa on ülimalt mitmekülgne ja seda on võimalik kasutada terve simulatsiooni jooksul või ka lihtsalt kasutajasõbralikumal moel kaasamaks inimesi õppima ning jagama.

Õpitulemused

Kõik kaasa tuttav mänguline platvorm aitab arendada meeskonnatööd ning lihtsustab suhtlemist ja arutelu kutsuval ning kaasahaaraval moel, olenemata sellest, kas kasutate seda andmete kogumiseks, informatsiooni esitlemiseks või suhtlemise soodustamiseks. See suurendab teadmisi ja parandab suhteid, mis omakorda mõjutavad positiivselt töökeskkonda. Oma mängulise loomusega, kus kõigil on vabadus oma ideid ja arvamusi jagada, motiveerib Kõik kaasa programm töötajaid vastu võtma uusi väljakutseid.

Seotud soovitus

Go Engage oli suurepärane valik meie konverentsile. See oli efektiivseks viisiks, kuidas osalistele informatsiooni edastada, panna nad omavahel suhtlema ning arutama konverentsi teemade üle. See andis meile omakorda tagasisidet, kuidas teha tulevasi konverentse veelgi tõhusamaks.

KPMG

Saada päring