Läbimurre

Uurige oma meeskonna dünaamikat kasutades probleemide lahendamist.

1 - 4 tundi
Siseruumides ja väljas
Võistluslik / koostööd arendav
10 - Piiramatu

Kirjeldus

Läbimurre on aktiivne meeskonnadünaamikal põhinev treening, kus läbimurded meeskondlikus mõtlemises viivad eduni. Meeskondadele antakse rida probleemi lahendamise ülesandeid, millest igaüks on loodud kommunikatsiooni olulisust rõhutama ja stimuleerimaks meeskonnatöö neid aspekte, mis liigagi sageli tähelepanuta jäävad!

Pärast sissejuhatavat ’’soojendust’’ jaotatakse grupp meeskondadeks, kes peavad tihedast graafikust kinni pidama. Pärast iga ülesande eesmärgi selgitamist hindavad osalejad kiirelt kasutuses olevaid ressursse, püstitavad realistlikud eesmärgid ja saavutavad konsensuse eesmärkide täitmise osas. Iga ülesande täitmiseks antakse väga napilt aega – see põhjustab survet, ent õnnestumise korral ka motiveerib. Meeskonnad saavad heast sooritusest julgust juurde ja kasutavad õpitut järgmise ülesande täitmisel. Pärast teekonna läbimist koguneb grupp viimase ülesande täitmiseks jälle kokku. Selle ülesande täitmine võib olla konkurentsil või koostööl põhinev, seega võidavad kõik.

Läbimurret saab kohandada vastavalt üritusele, osalejate arvule ja konkreetsetele teemadele.

Õpitulemused

Läbimurre võib olla platvormiks meeskonna profileerimistehnikatele nagu näiteks Belbin või Myers-Briggs ning põhjalik süvenemine võib tuua esile mitmesugust olulist infot, ent enamasti räägivad tegevuse tulemused ise enda eest. Meeskonnad õpivad suhteliselt lühikese ajaga selgeks meeskonnatöö põhialused ning nad näevad, kuidas nende isikutevahelised stiilid meeskonna edu mõjutada võivad.

Ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tulemused

Arvestades, et Läbimurre on suurepärane õppeplatvorm, siis võiksite mõelda ka selleteemalisele ürituse annetamisele. Kinkige Läbimurde üritus mõnele koolile, noorterühmitusele või heategevusorganisatsioonile, mis võiks saada kasu selle ülesande harivast küljest. Meie saame anda oma panuse pakkudes seda üritust märkimisväärse allahindlusega.

Seotud soovitus

Meie tähelepanu keskmes oli tuua meie inimestele uus arusaam meeskonnatööst. „Breakthrough” tõi edukalt välja indiviidide tugevysed ja nõrkused ning samas rõhutas educate meeskondade põhitõdesid. Üritus rääkis enda eest.

Microsoft

Saada päring