Lahendused hübriidmeeskondadele

Mitmed töötegemise normid on muutunud. Kontor ei ole enam ainus koht, kus tööd teha. Kaugtöö võimalustega organisatsioonides kujunevad välja hübriidmeeskonnad, kus mõned töötajad töötavad kodus või mujal ja teised kontori(te)s. Suurtes organisatsioonides käivad hübriidmeeskonna liikmed sageli tavapäraselt kontoris tööl, kuid erinevates linnades või riikides, nii et live kohtumisi kolleegidega juhtub harva. Seda olulisemaks muutub teadlik meeskonna arendamine, et säiliksid motivatsiooni alustalad nagu eesmärgistatus ja ühendus meeskonnakaaslastega.

Oleme loonud valiku meeskonnatöölahendusi just hübriidmeeskondadele mõeldes. Nii saavad lähestikku viibivad osalejad võtta viimast suhtlusest vajadusel ka füüsilise distantsi reegleid järgides. Samas oleme arvestanud virtuaalsete osalejatega, kes saavad mõne meetodi puhul hoopis erilise rolli, mis kasutab ära nende online kohalolu. Mõni tegevus on disainitud aga nii, et kõik osalejad jagavad sarnaseid rolle olgu nad koos füüsiliselt või virtuaalselt! Nii peegeldavad meie meeskonnatöö lahendused hübriidmeeskondade igapäevaseid väljakutseid, kuid pakuvad ka suurt rõõmu lahendustest, ühist kogemust ja paranenud koostöö- ja suhtlusoskuseid.


Hübriidmeeskondasid iseloomustab mitmekesisus. Mõned või kõik töötajad saavad ise valida oma tööaja ja -koha, kuid sageli on paigas praktikad, mis toetavad koostöö tegemist. Nii on tugevam meeskonnavaim ja lisaks autonoomsusele luuakse võimalus ka suhete loomiseks, et meeskond toimiks hästi.

Tõhusa koostöö arendamiseks loovad head juhid hübriidmeeskondades läbipaistvad kokkulepped ja harjumused kaasatuseks ja suhtluseks. Jagatud kultuur, meeskonnarollid ja empaatia aitavad kaasa turvalise keskkonna loomisele. Eriti kaugtööd tegevate meeskonnaliikmete jaoks on oluline regulaarsus ja etteoodatavus - regulaarsed online kohtumised, kindlad ajad ja platvormid, selgelt paika pandud töövahendid erinevate ülesannete täitmiseks toetavad kõik koostööd ja loovust meeskonnas. Kus võimalik, võidavad ka hübriidmeeskonnad võimalustest ühes paigas kohtuda, kuid määravaks on usalduslik keskkond ja selged kokkulepped.

Nii live kui online kohtumisteks pakume valikut võrgutajaid ja ergutajaid (nii kutsume mõnesid oma meeskonnatöö lahendusi), mida kasutada meeskonna motiveerimiseks, inspireerimiseks ja kaasamiseks. Võtke julgelt ühendust! Jagame hea meelega mõtteid ja nippe.

Otsid midagi muud? Leiad lahendused meie meeskonnatöö lahenduste otsingumootori abil

Vajad abi? Paneme koos kokku parima programmi soovitud tulemuste saavutamiseks

Võta ühendust